STK Padáň

STK Padáň

9 rad ako sa pripraviť na STK Padáň a ako sa vyhnúť potiažam. Príprava vozidla 1. Pravidelná technická alebo emisná kontrola vyžaduje : originál osvedčenia o evidencii časť II(tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010). ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od...