Cenník služieb

Cenník – Technická kontrola :

I. Pravidelné a  zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu Cena v € s DPH
1) Pravidelná M1, N1, LS, L5, L7 40,- €
2) Pravidelná M1 LPG/CNG 46,- €
3) Pravidelná N1 LPG/CNG 46,- €
4) Pravidelná L1, L2, L3, L4, L6+02 28,- €
5) Pravidelná N2, N3, M2, M3 80,- €
6) Pravidelná T5 60,- €
7) Pravidelná T1, T2, T3, T4 52,- €
8) Pravidelná PS, C1-C5 52,- €
9) Pravidelná O2, O3, O4, R2, R3, R4 40,- €
10) Pravidelná R1 28,- €
11) Opakovaná M1, N1, L5, L7, O2, O3, O4 25,- €
12) Opakovaná M2, M3, N2, N3 60,- €
13) Opakovaná T5 60,- €
14) Opakovaná T1-T4 42,- €
15) Opakovaná L1, L2, L3, L4, L6, R1 18,- €
16) Opakovaná v čiast.rozsahu M1, N1, L5, O2, O3, O4 15,- €
17) Opakovaná v čiast.rozsahu M2, M3, N2, N3 35,- €
18) Opakovaná v čiast.rozsahu T5 35,- €
19) Opakovaná v čiast.rozsahu T1-T4 35,- €
20) Opakovaná v čiast.rozsahu L1, L2, L3, L4, L6, R1 18,- €
21) Administratívna TK 15,- €
22) Zvláštna M1, N1 40,- €
23) Zvláštna N2, N3, M2, M3 80,- €
24) Zvláštna Ps 42,- €
25) Zvláštna pre zamestnancov 42,- €
26) Diagnostika 20,- €
27) Meranie účinku brzdy/náprava 10,- €
28) Drobné opravy /*podľa dohody s zákazníkom ,- €
29) Výmena žiarovky 10,- €
30) Opis protokolu 4,- €
31) Príplatok express 20,- €
32) Doplnenie údajov JDV 10,- €
33) JDV 80,- €

Uvedené ceny sú konečné a zahŕňajú všetky vykonané kontrolné úkony!

Ceny sú vrátane DPH

Cenník je platný od 01.07.2021

U nás za rezerváciu termínu neplatíte!

Cenník – Emisná kontrola :

I. Služba Cena v € s DPH
1) EK Benzín, Bkat, Rkat, Rkat OBD 40,- €
2) EK Diesel, Bkat, Rkat, Rkat OBD 40,- €
3) EK M2, M3, N2, N3, T 50,- €
4) EK Administratívna 15,- €
5) EK M1, N1, LPG/CNG 55,- €

Uvedené ceny sú vrátane DPH

Cenník je platný od 01.07.2021

U nás za rezerváciu termínu neplatíte !