Emisná kontrola

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.


    Doplnkové služby

    • Dovoz a odvoz na kontrolu
    • Zapožičanie náhradného vozidla – ZDARMA (platíte iba za kilometre 0,15 €/km, pohonné hmoty sú v cene)

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: